Het klinkt zo vertaalmachine! Bij mij niet. ENG-NED NED-ENG 15€ voor 300 woorden

Nog niet beoordeeld
7 dagen

Dienstomschrijving

WHAT?
I translate your texts or product descriptions from English to Dutch or vice versa. Fast and effective in a natural way.

WAT?
Ik vertaal je teksten of productbeschrijvingen van het Engels naar het Nederlands of vice versa. Snel en effectief op een natuurlijke manier.

HOW MUCH?
My price for a translation is 0,05 cents per word. A translation of 300 words would be 15 euros excl. BTW. This price also includes a second correction round. I do not work with an hourly rate as this is not verifiable for clients.

HOE DUUR?
Mijn prijs voor een vertaling is 0,05 cent per woord. Voor een vertaling van 300 woorden is dat 15 euro ex btw. In deze prijs zit ook een tweede correctieronde. Ik werk niet met een uurtarief aangezien dat voor cliënten niet controleerbaar is.

WHEN
I work quickly, depending on the number of orders I already have, we can alway discuss this, but I work fast and your text will be ready within a few working days. I supply the text without (html) formatting.

WANNEER
Ik werk snel, afhankelijk van het aantal opdrachten dat ik al heb, levertijd altijd in overleg, maar binnen een paar werkdagen heb ik het klaar. Ik lever de tekst zonder (html)opmaak aan.

ADVANTAGE
I can charge a more flexible price for more assignments at the same time.

VOORDEEL
Voor meer opdrachten tegelijk kan ik een soepelere prijs rekenen.

CONTACT…
me now!

CONTACT…
me nu!