Algemene Voorwaarden

Welkom op Tekstopdracht.nl. Een platform waar men vraagt om teksten en tekstschrijvers hun diensten aanbieden.

Artikel 1.     Algemeen

De volgende algemene voorwaarden (hierna verder genoemd: ‘voorwaarden’) zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van de website Tekstopdracht.nl. Dit is inclusief alle content, functionaliteiten en diensten die worden aangeboden op of via www.tekstopdracht.nl (hierna verder genoemd: ‘website’).

Lees de voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van de website.

Door gebruik te maken van de website of het openen van een account, accepteert u en gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze voorwaarden en het privacy beleid van Tekstopdracht.nl.

Wanneer u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of het privacy beleid, dient u geen gebruik te maken van de functionaliteiten van de website.

Deze website wordt aangeboden en beschikbaar gesteld voor Gebruikers met de leeftijd 16 jaar of ouder. Bent u jonger dan 16 jaar, dan mag u geen gebruikmaken van de functionaliteiten van de website. Door het gebruik van deze website, verklaart u dat u de toegestane leeftijd hebt om gebruik te maken van de functionaliteiten op de website en voldoet aan alle overige voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Hebt u vragen over de voorwaarden? De support van Tekstopdracht.nl is 24 uur per dag bereikbaar. Contact opnemen met Support kan via het indienen van een verzoek.

 

Artikel 2.     Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Diensten: de diensten van schrijvers aangeboden via Tekstopdracht.nl
 • Verkopers: gebruikers die hun diensten aanbieden via Tekstopdracht.nl
 • Afnemers: gebruikers die een dienst afnemen via Tekstopdracht.nl
 • Dienstpagina: de pagina waarop de Verkoper een dienst kan omschrijven en aanbieden. Afnemers kunnen hier een dienst afnemen
 • Pagina Opdrachtenbeheer: de pagina waarop Afnemers en Verkopers kunnen communiceren over een afgenomen dienst
 • Geschillen: onenigheden die voorkomen tussen een Verkoper en Afnemer. Dit kan gaan over een dienst, de communicatie of onderlinge samenwerking
 • Verdiensten: het bedrag dat een Verkoper verdient voor een positief afgesloten opdracht
 • Extra’s: toegevoegde diensten, bovenop de originele dienst van de Verkoper. Deze kunnen tegen een meerprijs worden aangeboden

 

Artikel 3.     Overview hoofdvoorwaarden

 • Alle opdrachten aangeboden op de website hebben een prijs die door de Verkoper zelf is ingesteld
 • Alleen geregistreerde Gebruikers mogen verkopen en afnemen op de website. Registreren is gratis
 • Afnemers betalen vooruit aan Tekstopdracht.nl bij het afnemen van een opdracht
 • Opdrachten worden afgenomen via de bestelknop op de dienstpagina
 • Voor toeslagen en betalingen kunt u terecht op het afneemoverzicht van Tekstopdracht.nl
 • Verkopers hebben de mogelijkheid hun status te verhogen (levels). Dit is gebaseerd op activiteiten en reputatie. Bij een hoger level horen ook bepaalde privileges
 • Verkopers dienen hun opdrachten te voldoen en mogen deze niet structureel annuleren zonder geldige reden. Het annuleren van opdrachten heeft direct invloed op de reputatie en de status van de Verkoper
 • Gebruikers mogen geen betalingen en opdrachten accepteren buiten Tekstopdracht.nl om
 • Afnemers ontvangen alle rechten over het afgeleverde werk van een Verkoper. Behalve indien anders vermeld op de dienstpagina
 • nl heeft het recht om alle inhoud van de website te gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden
 • nl geeft om de privacy van de Gebruikers. Onze Privacy Policy is onderdeel van de voorwaarden. Neem deze gerust eens door

 

 Artikel 4.    Verkopers

Basisbegrippen

 • Elke opdracht die u verkoopt en positief afsluit, crediteert uw accountsaldo. Dit is inclusief een percentage van het verkoopbedrag. Bekijk hier hoeveel dat is per level
 • Verdiensten kunnen worden opgenomen wanneer er een minimumbedrag bereikt is van € 25,-. Wanneer een opdracht wordt geannuleerd, om welke reden dan ook, zal het betaalde bedrag worden teruggestort naar de account van de Afnemer
 • U kunt een uitbetaling aanvragen via de button ‘Betalingen’ op het dashboard in uw account
 • De waardering van een Verkoper is gebaseerd op de reviews van afnemers. Hogere waarderingen zorgen voor meer privileges voor de Verkoper

 

Diensten

 • Verkoper kan diensten naar wens aanbieden
 • Diensten geplaatst op Tekstopdracht.nl zijn UGC (User Generated Content)
 • Wanneer diensten in strijd zijn met de voorwaarden of de Nederlandse wetgeving kunnen deze worden verwijderd door Tekstopdracht.nl. Daaronder vallen o.a. (maar niet uitsluitend):
  • Illegale of frauduleuze diensten, copyright schendingen, trademark schendingen
  • Pornografisch georiënteerde diensten
  • Spam, nonsens of haatdragende diensten
  • Diensten die Afnemers misleiden en/of anderen bewust schade willen toebrengen
 • Diensten die verwijderd zijn i.v.m. het schenden van de voorwaarden, kunnen resulteren in het verwijderen van het account van de Verkoper
 • Diensten die verwijderd zijn, worden niet meer aangepast en/of teruggeplaatst
 • Het is niet toegestaan om URL’s naar andere websites te gebruiken in de omschrijving van een dienst
 • De Verkoper dienst minimaal 1 afbeelding bij een dienst te plaatsen. Deze afbeelding dient de dienst naar behoren te omschrijven
 • Het is toegestaan om maximaal 3 video’s van Youtube te uploaden. Dit geldt per dienst, mits ze relevant zijn aan de dienst

 

Levels

Tekstopdracht.nl doet er alles aan om Verkopers te motiveren en goede diensten te belonen. Verkopers die goed werk leveren, en zichzelf goed weten te verkopen, zullen een groter publiek bereiken. Hierdoor zal hun status een level omhoog gaan. Dit resulteert in dat zij profiteren van bepaalde privileges.

 • Verkopers kunnen een hoger level bereiken d.m.v. hun activiteiten, reputatie en prestaties
 • Het bereiken van een hoger level gaat volgens een speciaal ontwikkeld systeem. Dit systeem meet de prestaties van de Verkopers
 • De levels die bereikt kunnen worden, zijn level 0, 1, 2, 3en professioneel tekstschrijvers
 • Verkopers die hun goede reputatie en prestaties niet vasthouden, zullen een verlaging in level ervaren. Redenen hiervoor kunnen zijn: het niet op tijd afleveren van een opdracht. Ondermaatse kwaliteit leveren of het annuleren van opdrachten
 • Hogere levels brengen extra privileges met zich mee. Zoals lagere commissies per opdracht

 

Professioneel tekstschrijvers

Professioneel tekstschrijvers worden manueel beoordeeld door het kwaliteitsteam van Tekstopdracht.nl. Professioneel tekstschrijver wordt u d.m.v. extreem goede beoordelingen van Afnemers en klantvriendelijkheid en u dient een erkende opleiding gevolgd te hebben, welke is afgerond met een diploma. Dit brengt extra privileges en extra support om diensten nog beter te verkopen met zich mee.

 

Uitbetalen van verdiensten

 • Wanneer u als Gebruiker geld wilt opnemen vanuit uw account, dan dient u een geldig Paypal account te hebben of een geldige (Nederlandse/Belgische) bankrekening
 • Verdiensten worden beschikbaar gesteld voor opname na een veiligheidsperiode van 14 dagen, nadat een opdracht succesvol is afgesloten
 • Om een opname te doen, gaat u naar het dashboard in uw account
 • Opnames kunnen nooit hoger zijn dan het beschikbaar gestelde bedrag in uw account
 • Bepaalde betaalproviders (zoals Paypal) houden een toeslag in. Deze toeslag is voor rekening van de Gebruiker
 • Wanneer een uitbetaling is aangevraagd, kan dit proces niet meer worden gestopt

 

Artikel 5.     Afnemers

Basisregels

Afnemers mogen Verkopers niet voorstellen om op andere manieren dan via de website Tekstopdracht.nl te betalen. Tekstopdracht.nl behoudt zich het recht om alle inhoud van de website te gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden.

 

Afnemen

 • Afnemers betalen Tekstopdracht.nl om een bestelling te plaatsen op de dienstpagina van een Verkoper. Dit gaat via de knop ‘Bestel nu’
 • Diensten worden afgenomen met Paypal of IDEAL
 • De verwerkingskosten worden op het ogenblik van de aankoop toegevoegd. De Afnemer kan dan het totaal te betalen bedrag controleren en aanvaarden. Deze kosten dekken de verwerking van de betaling en de administratiekosten. Wanneer u aankopen doet met uw saldo als Verkoper (dus met de verdiensten die u hebt gerealiseerd) of met een afnemerssaldo (het resultaat van eventuele creditering of terugbetaling) worden geen verwerkingskosten aangerekend. Fondsen die na de annulering van bestellingen terugkeren naar uw saldo, omvatten geen betaalde verwerkingskosten
 • Als u tegoed op uw account hebt staan, worden die automatisch voor uw volgende aankoop gebruikt. Dit is alleen mogelijk indien uw saldo het volledige aankoopbedrag dekt
 • U mag de Verkoper niet voorstellen om op andere manieren dan via de website te betalen. Als men u vraagt een andere betaalmethode te gebruiken, dient u dat onmiddellijk te melden
 • Als bescherming tegen fraude, ongeoorloofde transacties (zoals het witwassen van geld), vorderingen of andere vormen van aansprakelijkheid, verzamelen wij geen kredietinformatie. De betalingsleveranciers van Tekstopdracht.nl kunnen echter wel informatie verzamelen met het oog op de inning van betalingen van Afnemers of de overdracht van betalingen aan Verkopers. Tekstopdracht.nl krijgt geen kennis van de betaalinformatie die u aan hun betalingsleverancier verstrekt. Deze informatie is onderworpen aan het privacy beleid van de betalingsleverancier. Raadpleeg hiervoor het privacy beleid op de website

 

Btw

Op alle diensten geldt een btw-tarief van 21%.

 

Artikel 6.             Bestellingen

Basisregels

 • Nadat de betaling is bevestigd, wordt uw bestelling aangemaakt en krijgt deze een uniek bestelnummer
 • Verkopers dienen de knop ‘Markeer als geleverd’ op hun beheerpagina gebruiken om voltooide bestanden van hun werk te leveren
 • De knop ‘Markeer als geleverd’ mag niet door Verkopers worden misbruikt om de beschreven voorwaarden te omzeilen. Het onterecht gebruiken van de knop ‘Markeer als geleverd’ kan, na controle, tot een annulering van de bestelling leiden. Het kan zelfs de rating van de Verkoper beïnvloeden en tot een officiële waarschuwing komen. In het ergste geval wordt het account van de Verkoper verwijderd van de website
 • Een bestelling wordt als ‘voltooid’ gemarkeerd nadat de bestelling als ‘afgeleverd’ bevestigd is en door de Afnemer is beoordeeld. Een bestelling wordt automatisch als voltooid gemarkeerd wanneer deze na 3 dagen na de markering als Afgeleverd niet beoordeeld is en er geen verzoek tot modificatie is ingediend
 • In het geval van geschillen, moedigt Tekstopdracht.nl altijd aan dit onderling op te lossen. Wanneer Afnemers en Verkopers hier niet uit dreigen te komen, kunnen de gebruikers de support van Tekstopdracht.nl raadplegen voor hulp

 

Uitvoering van bestellingen

 • Wanneer een Afnemer een dienst bestelt, ontvangt de Verkoper een e-mail
 • Verkopers dienen zich te houden aan de leveringstijd die zij vermelden in hun dienst. Indien zij dit niet doen, kan de Afnemer de bestelling annuleren wanneer het als ‘laat’ gemarkeerd is. Dit zal de waardering van de Verkoper doen dalen
 • Verkopers moeten de knop ‘Markeer als geleverd’ gebruiken om voltooide bestanden of voltooid werk af te leveren
 • Gebruikers dienen alle overgebrachte bestanden te scannen op virussen en malware
 • nl is niet verantwoordelijk voor schade aan de inhoud van een overgedragen bestand als gevolg van het gebruik van de website
 • Een Verkoper kan op elk ogenblik een bestelling annuleren. Zelfs zonder de toestemming van de Afnemer (geforceerde annulering). Dit zal echter wel een nadelige invloed hebben op de rating van de Verkoper
 • Afnemers hebben het recht om na aflevering het afgeleverde werk te bekijken en te controleren. Eventueel kunnen zij de Verkoper vragen om aanpassingen te verrichten wanneer het afgeleverde werk niet overeenkomt met wat afgesproken is

 

Recensies

 • De door Afnemers ingestuurde recensies na een bestelling, zijn van essentieel belang voor het waarderingssysteem van Tekstopdracht.nl. De recensies weerspiegelen de volledige ervaring van de Afnemers met de Verkopers en hun dienst. De Afnemers worden aangemoedigd om de Verkoper op de hoogte te brengen van elk probleem met hun actieve bestelling in verband met de door de Verkoper verstrekte dienstverlening
 • Het geven van feedback is een basisrecht van een Afnemer. Recensies zullen niet worden verwijderd, tenzij het een geval is dat duidelijk in overtreding is met de dienstvoorwaarden
 • Om elk misbruik van het recensiesysteem te voorkomen, moeten alle recensies afkomstig zijn van een legitieme verkoop die uitsluitend via het platform van Tekstopdracht.nl door Gebruikers van de website is verricht. Aankopen die worden gedaan om de waardering van een Verkoper kunstmatig te verbeteren, te verslechteren of om d.m.v. van aankopen via bijkomende accounts het platform van Tekstopdracht.nl te misbruiken, leiden tot definitieve schorsing van alle betrokken accounts
 • De recensies van Afnemers worden zichtbaar op de dienstpagina van de Verkoper gepubliceerd. Afnemers kunnen de dienst een waardering geven zonder een commentaar te schrijven. De annulering van een bestelling verwijdert de recensie niet, tenzij de Afnemer en de Verkoper dat samen overeenkomen
 • Het is verboden de levering van diensten, bestanden of informatie die nodig is om de dienst te voltooien, in te houden met de bedoeling gunstige recensies of bijkomende diensten te verkrijgen
 • Na de aflevering van het werk heeft de Afnemer 3 dagen de tijd om te reageren en een recensie te publiceren. Als de Afnemer binnen de responsperiode geen reactie geeft, wordt de bestelling als voltooid beschouwd
 • Gebruikers kunnen tot 30 dagen na de voltooide bestelling alsnog een recensie plaatsen. Na 30 dagen vervalt dit recht

 

Geschillen en annuleringen

 • nl moedigt zijn Afnemers en Verkopers aan geschillen onderling op te lossen. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan de supportdienst geraadpleegd worden
 • De supportdienst kan (indien er reden toe bestaat) bestellingen slechts annuleren tot 13 dagen na de voltooiing van de bestelling. Na deze periode kunnen zij bestellingen niet meer annuleren
 • Het indienen van een betwisting van een transactie of het herroepen van een betaling via uw betalingsleverancier of bank is een overtreding van de voorwaarden. Dit kan ertoe leiden dat uw account tijdelijk wordt geschorst om mogelijke veiligheidsovertredingen te onderzoeken. Nadat u een betwisting hebt ingediend bij uw betalingsleverancier, kunnen de fondsen niet worden teruggestort. Dit wegens verplichtingen tegenover de betalingsleverancier
 • In het geval van een geschil, raden wij u aan de tools voor de oplossing van geschillen op de website te gebruiken en te trachten de zaak met de Verkoper onderling te regelen
 • Het team voor klantenondersteuning van Tekstopdracht.nl zal beoordelen of uw bestelling kan worden geannuleerd. Dit gebeurt op een aantal factoren, waaronder overtredingen van de voorwaarden, algemeen wangedrag of misbruik van het leveringssysteem van Tekstopdracht.nl
 • Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd wegens de kwaliteit van de door de Verkoper geleverde dienst/materialen, mits de dienst werd uitgevoerd zoals beschreven op de dienstpagina
 • Afnemers kunnen hun ervaring met de Verkoper, met inbegrip van het algemene niveau van de kwaliteit van de ontvangen dienst, op de reviewpagina waarderen
 • nl behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren of fondsen te blokkeren indien het vermoeden er is dat op de website uitgevoerde transacties bedrieglijk zijn

 

Terugbetalingen

 • nl zal betalingen voor geannuleerde bestelling niet automatisch terugstorten aan uw betalingsleverancier. Fondsen van annuleringen van bestellingen worden als krediet op de account van de Afnemer geplaatst en zijn beschikbaar voor toekomstige aankopen op Tekstopdracht.nl
 • Fondsen die na de annulering van bestellingen terugkeren naar uw saldo, omvatten geen betaalde verwerkingskosten. Indien de betalingsleverancier terugbetalingen van deposito’s mogelijk maakt, kunnen ze door het team klantenondersteuning van Tekstopdracht.nl worden uitgevoerd. Om fraude en misbruik te voorkomen, beperken wij het totaal aantal keren dat gebruikers een terugbetaling door een betalingsleverancier op hun account kunnen verzoeken. Dit wordt door ons team voor klantenondersteuning onderzocht. Voor dergelijke terugbetalingen kunnen bijkomende kosten worden gerekend. Als op het ogenblik van de aankoop verwerkingskosten werden gerekend om een nieuwe bestelling aan te maken, zullen de verwerkingskosten van die betaling samen met uw deposito worden terugbetaald

 

Artikel 7.     Gebruikersgedrag

Tekstopdracht.nl geeft mensen de kans om vrijwel alle schrijfopdrachten te creëren, delen, verkopen of af te nemen tegen uitzonderlijke voorwaarden. Overal ter wereld. De diensten die op Tekstopdracht.nl worden aangeboden, weerspiegelen de diversiteit van de groeiende vraag naar kwalitatief goede teksten. De leden van Tekstopdracht.nl communiceren en werken samen d.m.v. bestellingen, social media en de website.

Tekstopdracht.nl schept een vriendelijk en professioneel platform met een echte gemeenschapsgeest. Gebruikers moeten dat in gedachten houden wanneer zij deelnemen aan activiteiten of diensten die Tekstopdracht.nl biedt. Deze rubriek behandelt het gedrag dat wordt verwacht van Gebruikers in hun interacties op de website.

 

Basisregels

 • Om de privacy van Gebruikers te beschermen, wordt de identiteit van de gebruikers niet onthult. Zowel Verkopers als Afnemers mogen geen persoonlijke contactinformatie als e-mailadressen, gebruikersnamen voor Skype/IM, social media, telefoonnummers, etc. vragen of geven om buiten het netwerk van Tekstopdracht.nl te communiceren met de bedoeling het berichtensysteem van Tekstopdracht.nl of het platform van Tekstopdracht.nl te omzeilen of te misbruiken
 • Elke noodzakelijke uitwisseling van (persoonlijke) informatie voor de levering van een dienst kan via de conversatiepagina gebeuren
 • nl geeft geen garanties voor de kwaliteit van de diensten die aan de Afnemers worden aangeboden. U kunt de tools voor de oplossing van geschillen op de conversatiepagina gebruiken
 • nl geeft geen bescherming aan Gebruikers die buiten het platform van Tekstopdracht.nl transacties uitvoeren of die onze voorwaarden actief overtreden
 • Elke uitwisseling van informatie en bestanden mag uitsluitend via het berichtensysteem van Tekstopdracht.nl verlopen
 • Grove, beledigende, ongepaste taal of gewelddadige berichten aan Gebruikers zullen niet worden getolereerd en kunnen tot een waarschuwing of tot de schorsing/opheffing van uw account leiden

 

Overtredingen

Gebruikers krijgen een waarschuwing op hun account wanneer zij de voorwaarden overtreden. De gebruiker ontvangt ook een e-mail met de betreffende waarschuwing. Waarschuwingen beperken de activiteit van de account niet, maar kunnen er wel toe leiden dat uw account blijvend wordt geschorst. Afhankelijk van de ernst van de overtreding.

 

Overtredingen melden

Wanneer u inhoud aantreft die de voorwaarden overtreden, dient u dat te melden via gepaste kanalen voor de afhandeling van dergelijke problemen. Alle gevallen worden door het team ‘Vertrouwen en Veiligheid’ van Tekstopdracht.nl onderzocht.

Om de individuele privacy te beschermen, worden de resultaten van het onderzoek niet openbaar gemaakt. Raadpleeg het privacy beleid voor meer informatie.

 

Artikel 8.   Ongeoorloofd gebruik

 • Erotische diensten en pornografie: Tekstopdracht.nl laat geen uitwisseling van erotisch en/of pornografisch materiaal en diensten toe
 • Ongepast gedrag en taal: de communicatie op Tekstopdracht.nl dient vriendelijk, constructief en professioneel zijn. Tekstopdracht.nl veroordeelt pesterij, agressie en uitingen van haat tegenover anderen. Wij bieden gebruikers een medium voor het uitwisselen van berichten tussen individuen, een systeem om bestellingen te plaatsen en onze social mediapagina’s
 • Phishing en spam: Tekstopdracht.nl neemt de veiligheid van zijn leden zeer ernstig. Elke poging om kwaadaardige inhoud te publiceren of te verzenden met de bedoeling de account of de computeromgeving van een ander lid in het gedrang te brengen, is streng verboden. Respecteer de privacy van onze leden en zoek geen contact met commerciële bedoelingen zonder hun toestemming
 • Privacy en identiteit: het is niet toegestaan persoonlijke en vertrouwelijke informatie van andere mensen te publiceren of te plaatsen. Elke uitwisseling van persoonlijke informatie die nodig is voor de uitvoering van een dienst moet op de conversatiepagina gebeuren. De Verkoper bevestigt bovendien dat hij informatie die hij van de Afnemer ontvangt en die geen deel uitmaakt van het openbaar domein, niet zal gebruiken voor andere doeleinden dan de levering van het werk aan de Afnemer. Gebruikers die buiten Tekstopdracht.nl verbintenissen aangaan en communiceren, worden niet beschermd door onze dienstvoorwaarden
 • Aanspraken op Intellectueel Eigendom: Tekstopdracht.nl zal ingaan op duidelijke en volledige meldingen van vermeende inbreuken op auteursrechten of handelsmerken
 • Fraude/onwettig gebruik: Het is niet toegestaan Tekstopdracht.nl te gebruiken voor onwettige doeleinden en/of illegale activiteiten

 

Artikel 9.   Misbruik en spam

 • Meerdere accounts: om fraude en misbruik te voorkomen, zijn de gebruikers beperkt tot 1 enkel actief account. Elke bijkomende account die bedoeld is om de richtlijnen te omzeilen, concurrentievoordelen te verkrijgen of de Gebruikers van Tekstopdracht.nl te misleiden, zal worden uitgeschakeld. De massale aanmaak van accounts kan tot de uitschakeling van alle aanverwante accounts leiden. Elke overtreding van de voorwaarden van Tekstopdracht.nl is een reden om alle accounts blijvend te schorsen
 • Gericht misbruik: Tekstopdracht.nl tolereert geen Gebruikers die zich overgeven aan gericht misbruik of pesterij van andere gebruikers van Tekstopdracht.nl. Dit omvat de aanmaak van nieuwe meervoudige accounts om leden via ons berichtensysteem of ons bestelsysteem lastig te vallen
 • Verkoop van accounts: het is verboden accounts van Tekstopdracht.nl te kopen en/of verkopen

 

Artikel 10.          Algemene voorwaarden

 • Tekstopdracht.nl behoudt zich het recht voor om elke account tijdelijk of definitief te schorsen na een inbreuk op deze voorwaarden of na elk illegaal of ongepast gebruik van de website of de diensten
 • Overtreding van de voorwaarden van Tekstopdracht.nl kan tot definitieve schorsing van uw account leiden
 • Gebruikers met een uitgeschakelde account kunnen niet op Tekstopdracht.nl verkopen of afnemen
 • Gebruikers die de voorwaarden hebben overtreden, waarna hun account geschorst is, kunnen ons team voor klantenondersteuning raadplegen om meer informatie te krijgen over de overtreding en de status van de account
 • Gebruikers moeten in staat zijn om via de klantendienst aan te tonen dat zij de eigenaar zijn van hun account, door bewijzen van eigendom te leveren
 • Verkopers kunnen hun opbrengsten van een geschorste account opnemen na een veiligheidsperiode van 45 dagen na de dag van de laatste bevestigde betaling die hun account heeft ontvangen, en met de goedkeuring van Tekstopdracht.nl
 • Geschillen dienen te worden behandeld met de tools voor de oplossing van geschillen van Tekstopdracht.nl (op de conversatiepagina) of door contact op te nemen met de klantenondersteuning van Tekstopdracht.nl
 • nl kan zijn voorwaarden op elk ogenblik wijzigen. Na een wijziging zal Tekstopdracht.nl een nieuwe versie van de voorwaarden beschikbaar maken op deze pagina
 • U begrijpt en aanvaardt dat uw gebruik van Tekstopdracht.nl na de datum waarop de voorwaarden zijn gewijzigd, door Tekstopdracht.nl zal worden beschouwd als uw aanvaarding van de nieuwe voorwaarden

 

Artikel 11. Door een Gebruiker aangemaakte inhoud

‘Door een Gebruiker aangemaakte inhoud’ verwijst naar inhoud die Gebruikers toevoegen. Deze Gebruikers zijn Afnemers en Verkopers. Alle andere inhoud is geproduceerd door Tekstopdracht.nl.

Tekstopdracht.nl controleert de inhoud die Gebruikers uploaden/creëren niet op inbreuken op auteursrechten, handelsmerken of andere rechten. Wij verzoeken iedereen om inbreuken te melden, indien nodig met bewijs van eigendom. Inhoud die in overtreding is, kan na de melding worden verwijderd of uitgeschakeld.

Bovendien is Tekstopdracht.nl niet verantwoordelijk voor de door de Verkopers geleverde inhoud, kwaliteit of serviceniveau. Wij geven geen garantie voor de diensten, hun levering en de communicatie tussen Afnemers en Verkopers. Wij moedigen Gebruikers aan bij hun keuze uit het aanbod van diensten  gebruik te maken van ons waarderingssysteem, onze gemeenschap en hun gezond verstand.

Door een dienst aan te bieden, verklaart de Verkoper dat hij/zij over de toelatingen, rechten en/of licenties beschikt om de op Tekstopdracht.nl aangeboden dienst te leveren, te verkopen of door te verkopen. Verkopers die hun dienst online adverteren, moeten de wetten en de dienstvoorwaarden naleven van het reclameplatform of de website die zij voor hun reclame gebruiken. Indien zij dat niet doen, kan de dienst worden verwijderd en kan de account van de Verkoper worden geschorst.

 

Artikel 12. Eigendom

Tenzij de dienstpagina/beschrijving van de Verkoper het uitdrukkelijk ander vermeldt, ontvangt de Afnemer bij de levering van het werk tegen betaling, alle intellectuele eigendomsrechten. Met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de auteursrechten op het door de Verkoper geleverde werk. De Verkoper doet op dat moment afstand van alle morele rechten. Elke overdracht en toewijzing van intellectuele eigendom aan de Afnemer zal afhankelijk zijn van de volledige betaling van de dienst. De levering mag niet worden gebruikt als de betaling, wegens om welke reden dan ook, wordt geannuleerd.

Individuele creaties worden na de levering het uitsluitende eigendom van de Afnemer. De Verkoper kent alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot het geleverde werk toe aan de Afnemer. De Verkopers bevestigen bovendien dat zij informatie die zij van de Afnemer ontvangen en die geen deel uitmaken van het openbaar domein, niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan de levering van het werk aan de Afnemer.

Alle gebruikers gaan akkoord met het feit dat Tekstopdracht.nl kosteloos gebruik mag maken van alle vrijwillig gecreëerde inhoud op de website of geüpload naar de website (inclusief teksten van diensten, foto’s, video’s, gebruikersnamen, gebruikersfoto’s, gebruikersvideo’s en andere informatie). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Afwijzing van garanties

U gebruikt de website, de inhoud ervan en alle diensten en artikelen die via de website worden verkregen, op eigen risico. De website, de inhoud ervan en alle diensten die via de website worden verkregen, worden geleverd in de staat waarin zij zich bevinden en zoals ze beschikbaar zijn. Zonder enige expliciete of impliciete garanties. Tekstopdracht.nl en personen die verbonden zijn met Tekstopdracht.nl geven geen garanties en maken geen aanspraken met betrekking tot de volledigheid, veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid of de beschikbaarheid van de website.

Het voorgaande heeft geen invloed op garanties die volgens de wet niet mogen worden uitgesloten of beperkt.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Tekstopdracht.nl zijn filialen of licentiegevers, dienstverleners, werknemers, agenten, functionarissen of bestuurders zullen nooit aansprakelijk zijn voor om het even welke schade volgens om het even welk recht die voortvloeit of verband houdt met uw gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de website, eraan gelinkte websites, inhoud van de website of gelinkte websites of diensten of artikelen die worden verkregen via de website of gelinkte websites. Met inbegrip van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, gevolg- of punitieve schade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) persoonlijk letsel, pijn en lijden, emotioneel leed, verlies van inkomsten, verlies van baten, verlies van activiteiten of verwachte besparingen, verlies van gebruik, verlies van goodwill, verlies van gegevens. Ongeacht of de schade is veroorzaakt door een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), contractbreuk of andere oorzaken. En ook indien ze voorzienbaar was.

Het voorgaande heeft geen invloed op garanties die volgens de wet niet mogen worden uitgesloten of beperkt.